Wat doet NHG hypertensie?

NHG hypertensie

Hypertensie staat beter bekend onder het hebben van een hoge bloeddruk. Het is veelvoorkomend onder Nederlanders, aangezien één of de vier mensen in Nederland last heeft van hypertensie. Mensen met hypertensie hebben niet direct door dat ze een verhoogde bloeddruk hebben. Enkele symptomen kunnen schade aan de ogen en nieren zijn of het ontstaan van ritmestoornissen. Om de bloeddruk op een goede manier te kunnen meten zijn er bedrijven als Vasant die gebruik maken van effectief bewezen technieken. Deze technieken kunnen van belang zijn bij het vaststellen van NHG hypertensie. De afkorting NHG staat voor het Nederlandse Huisartsen Genootschap, een groep van huisartsen die samen met een oplossing voor hypertensie willen komen.

 

Welke vormen van NHG hypertensie zijn er?

De eerste vorm van hypertensie is primaire hypertensie. Dit is de meestvoorkomende variant met 90 tot 95 procent van de gevallen die tot deze categorie behoren. De oorzaak van primaire hypertensie is niet exact bekend, maar waarschijnlijk heeft het met erfelijke factoren te maken. Secundaire hypertensie vindt plaats wanneer er wel een oorzaak van de hypertensie te vinden is. Vaak is er bij deze vorm van NHG hypertensie een aandoening aanwezig die een hogere bloeddruk tot gevolg heeft. Enkele voorbeelden zijn het vaak nuttigen van drop of zouthoutthee, het hebben van nierziektes of ziektes in de urineswegen. Mensen die een extreem hoge bloeddruk hebben, vallen onder de categorie van hypertensie crisis. In dit geval kan er acute beschadiging aan een van de organen ontstaan. Dit kan zorgen voor een wazig zicht, verwardheid, hoofdpijn, of pijn op de borst. Het is van belang om bedrijven als Vasant in te schakelen bij NHG hypertensie om deze verschrikkelijke klachten in te toekomst voor te kunnen zijn.

 

Technieken van NHG hypertensie

Een van de technieken die Vasant toepast is ABPM. Dit is een 24-uurs ambulante bloeddrukmeting die in de meeste huisartspraktijken wordt gebruikt. PWV staat voor pulse wave velocity en markeert de tweede techniek van NHG hypertensie. Met deze polsgolfsnelheid wordt de bloeddrukgolf gemeten die door het slagaderlijk vaatstelsel verplaatst. Stijfheid van een vaatwand kan door middel van PWV in een vroeg stadium verholpen worden. Tot slot is er PWA, kort voor pulse wave analysis. Net als bij de golfanalyse wordt er gekeken naar snelheid, maar bij PWA gaat het om de vorm van de bloeddrukgolf. De vorm verklaart namelijk vaak wat het effect van een NHG hypertensie gaat zijn. Om meer te weten te komen over technieken die hypertensie kunnen verhelpen is het aan te raden om de website van Vasant te bezoeken.

Leave a Reply

Your email address will not be published.