Depressie kliniek

Depressie kliniek

1 op de 20 Nederlanders heeft ermee te kampen: depressie. Langdurige zwaarmoedigheid. Voor sommigen van hen is dit van korte duur, anderen zijn het voor jaren en sommige mensen blijven er hun hele leven mee rondlopen. Depressie is dan ook in sommige gevallen erg lastig te genezen of te behandelen. Voor deze mensen is er de mogelijkheid van een depressie kliniek. Een plek die gespecialiseerd is in depressie en waar per persoon wordt gekeken naar behandeling, medicatie en persoonlijke geschiedenis die vooraf ging aan de depressie.

 

Depressie

Depressie is een psychische ziekte die in het algemeen gekarakteriseerd kan worden als langdurige zwaarmoedigheid. Dit betekent een aanhoudende somberheid die leidt tot een vermoeilijking van het uitvoeren van alledaagse taken en die niet vanzelf weer weg gaat. Een depressie kan variëren van een lichte depressie die soms maar een paar weken of maanden duurt, en een zware depressie die maanden en zelfs jaren kan duren. Wanneer iemand twee jaar of langer depressief is wordt gesproken van chronische depressie. De ziekte kent verschillende symptomen waarvan aanhoudende somberheid, het onvermogen om nog plezier te hebben in dingen, de belangrijkste is. Daarnaast heeft een depressief persoon vaak weinig energie, voelt zich futloos en niet in staat tot het ondernemen van acties. Slaap- en eetproblemen treden vaak ook op bij depressie, net als geïrriteerdheid en concentratieproblemen. Een depressief persoon heeft vaak een erg negatief zelfbeeld en stelt alles in het daglicht van dat zelfbeeld. Dat betekent dat een depressief persoon overal bewijs in zal zien dat dat negatieve zelfbeeld klopt. Het is voor zo iemand vaak heel moeilijk daar zelfstandig aan te ontsnappen. Tenslotte kampen sommige mensen als gevolg daarvan ook met suïcidale gedachten.

Behandeling

Het behandelen van depressie is moeilijk en gebeurt daarom op uiteenlopende wijzen. Vaak wordt bij een psychologische instelling, zoals bijvoorbeeld de GGZ, eerst een intakegesprek afgenomen met de betrokken persoon. Hierin wordt kennisgemaakt met de cliënt en vervolgens een algemeen ziektebeeld geschetst. Vaak wordt op deze momenten ook gekeken of er sprake is van bredere problematiek. Naar aanleiding van een intake worden vaak aanvullende testen afgenomen om de diagnose te toetsen. Vervolgens wordt bij depressie altijd aangestuurd op therapie. Dit kan voor sommige mensen betekenen dat zij in groepstherapie gaan, waar zij met lotgenoten over hun problemen kunnen praten. Individuele therapie stuurt vaak aan op cognitieve gedragstherapie, maar soms wordt ook gebruik gemaakt van schematherapie en interpersoonlijke therapie. Naast therapie, waarin de aandacht veelal ligt op de onderliggende problematiek, wordt bij sommige (ernstige) gevallen ook gebruik gemaakt van medicatie. Medicatie wordt echter nooit als enige oplossing van de ziekte gezien en zal altijd in combinatie met therapie verstrekt worden. Depressie kan een lang en slepend proces zijn dat veel sporen achterlaat op een mensenleven. Toch zijn er ook goede plekken voor de behandeling ervan en slagen veel mensen erin uiteindelijk een redelijk normaal leven te leiden.

Leave a Reply

Your email address will not be published.